Zespół

Połączenie techniki i prawa.

Wieloletnie doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw.

Nasz
zespół

_H4Z8996_OK_B&W
Jarosław Markieta Partner
Rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy (EQE 2012) oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka. Jarek kompleksowo zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu nowoczesnych technologii, w szczególności wynalazków z dziedziny technik komputerowych. Specjalizuje się w sprawach dotyczących zgłaszania i ochrony wynalazków, prowadzi sprawy o unieważnienie praw patentów oraz związane z naruszeniami praw wyłącznych. Szczególnym polem zainteresowania Jarka jest pomoc klientom we wdrażaniu systemów licencyjnych na korzystanie z patentów w Polsce. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz sądami administracyjnymi, cywilnymi współpracuje z organami administracji celnej w sprawach dotyczących ochrony celnej praw własności przemysłowej. Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej AIPPI; Aktywnie uczestniczy w pracach samorządu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - jest członkiem Komisji Legislacji i Członkiem Komisji Aplikacji PIRP. Znajomość języków obcych: j. angielski.
_H4Z4518_poziome_B&W
Małgorzata Zielińska-Łazarowicz Partner
Rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej oraz Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Małgorzata kompleksowo zajmuje się obsługą spraw z zakresu własności przemysłowej. Specjalizuje się w sprawach dot. naruszeń i sprawach spornych związanych z ochroną i utrzymywaniem praw wyłącznych, w szczególności wzorów przemysłowych, znaków towarowych (w tym znaków wspólnotowych i wzorów wspólnotowych) oraz w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma również bogate doświadczenie procesowe w sprawach związanych z uzyskiwaniem i ochroną patentów i wzorów użytkowych. Doradza, przygotowuje opinie prawne, sporządza umowy licencyjne i podobne, reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz sądami cywilnymi, administracyjnymi, współpracuje z organami administracji celnej w sprawach dotyczących ochrony celnej praw własności przemysłowej. Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej AIPPI; Członek Komisji Aplikacji oraz Komisji Legislacji Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; w latach 2010-2011 Przewodnicząca Komisji Szkoleń PIRP. Znajomość języków obcych: j. angielski, j. niemiecki.
0 +
Zgłoszeń wynalazków na całym świecie
0 %
Efektywność przed EPO

WSPÓŁPRACUJEMY Z: