Praca w kancelarii patentowej

Inwestujemy w wiedzę naszych pracowników.

Kształcimy aplikantów oraz rzeczników patentowych.

Praca

Kancelaria Rzeczników Patentowych
J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

Kancelaria Rzeczników Patentowych
J. Markieta,
M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

Ważnym aspektem pracy w naszej kancelarii patentowej jest kształcenie zawodowe. Aktywnie działamy prowadząc wykłady w ramach organizowanej przez Polska Izbę Rzeczników Patentowych aplikacji rzecznikowskiej pozwalającej na uzyskanie kwalifikacji i uprawnień rzecznika patentowego. Ponadto wspieramy kandydatów chcących uzyskać kwalifikacje i uprawnienia europejskiego rzecznika patentowego przez zdanie egzaminu kwalifikacyjnego EQE.

Od początku naszej działalności wykorzystujemy najlepsze i stale aktualizowane oprogramowanie do wspierania pracy kancelarii patentowych, system Patricia firmy Patrix AB. Zapewniamy w ten sposób spójne środowisko pracy, czy to w pomieszczeniach kancelarii, czy też w systemie home office działającym wewnątrz naszej prywatnej sieci VPN. Najnowszy system telefonii VoIP oraz systemy pracy zdalnej Wave, Starleaf zapewniają interakcję pomiędzy pracownikami pracującymi w różnych miejscach. Pracujemy w środowisku elektronicznym gdzie dokumenty papierowe to system wspomagający i archiwizujący.

Oferujemy patronat dla aplikantów rzecznikowskich zarówno w ścieżce krajowej jak i europejskiej.

Do pracy w naszej kancelarii poszukujemy:

  • aplikanta rzecznikowskiego o wykształceniu technicznym, w szczególności specjalisty z dziedziny elektrotechniki, mechatroniki lub informatyki,

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: praca@ipandlaw.com

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia bieżącego procesu rekrutacji”.„

Kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w przyszłych rekrutacjach prosimy o dopisanie w CV dodatkowo następującej klauzuli: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w złożonych dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.„

0 +
Zgłoszeń wynalazków na całym świecie
0 %
Efektywność przed EPO

WSPÓŁPRACUJEMY Z: