Nasze usługi

Wsparcie przedsiębiorców na rynkach europejskich, azjatyckich, i amerykańskim.

Uzyskujemy ochronę na wszystkich polach własności intelektualnej.

Usługi

Nasze usługi:

IP&Law jako kancelaria patentowa działa na rzecz naszych klientów uzyskując i egzekwując prawa własności intelektualnej na całym Świecie. Samodzielnie reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP, EPO, EUIPO, WIPO IB, korzystamy z układu o współpracy patentowej PCT, systemu Madryckiego rejestracji międzynarodowej znaków towarowych, dokonujemy zgłoszeń  wzorów przemysłowych w systemie Haskim, oraz w odniesieniu do wszystkich przedmiotów własności przemysłowej dokonujemy zgłoszeń na podstawie Konwencji Paryskiej.

Przez sieć współpracujących kancelarii patentowych uzyskaliśmy patenty na wynalazki naszych klientów w USA, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Australii, Indiach, Indonezji, Brazylii, Federacji Rosyjskiej, Meksyku, patenty europejskie mające skutek w m.in. Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Czechach, Słowacji, Turcji, Szwecji, Bułgarii, Rumuni, Węgrzech.

Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:

 • dokonywanie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, dokonywanie zgłoszeń wynalazków w trybach międzynarodowych w EPO i WIPO, zgłaszanie wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów w OHIM;
 • dokonywanie zmian wpisów w rejestrach i prowadzenie spraw z tym związanych;
 • prowadzenie spraw spornych i reprezentowanie stron w sprawach o unieważnienie praw wyłącznych przez Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie stron w sprawach o naruszenie praw wyłącznych przed sądami cywilnymi;
 • prowadzenie spraw i reprezentowanie stron w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony celnej praw własności przemysłowej przed importowaniem towarów podejrzanych o naruszenie tych praw;
 • doradztwo, przygotowywanie ekspertyz oraz opinii technicznych i prawnych w zakresie praw własności przemysłowej;
 • sporządzanie umów licencyjnychprzeniesienia praw i innych umów dotyczących praw własności przemysłowej;
 • prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących obrotu i ochrony praw własności przemysłowej;
 • monitoring zgłoszeń konkurencji, monitoring rynku;
 • badania patentowe, badania zdolności ochronnej znaków towarowych, badania zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych w kraju i za granicą;
0 +
Zgłoszeń wynalazków na całym świecie
0 %
Efektywność przed EPO

WSPÓŁPRACUJEMY Z: