. .

Małgorzata Zielińska-Łazarowicz - Partner

rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej oraz Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

Małgorzata kompleksowo zajmuje się obsługą spraw z zakresu własności przemysłowej. Specjalizuje się w sprawach dot. naruszeń i sprawach spornych związanych z ochroną i utrzymywaniem praw wyłącznych, w szczególności wzorów przemysłowych, znaków towarowych (w tym znaków wspólnotowych i wzorów wspólnotowych) oraz w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji. Ma również bogate doświadczenie procesowe w sprawach związanych z uzyskiwaniem i ochroną patentów i wzorów użytkowych. Doradza, przygotowuje opinie prawne, sporządza umowy licencyjne i podobne, reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz sądami cywilnymi, administracyjnymi, współpracuje z organami administracji celnej w sprawach dotyczących ochrony celnej praw własności przemysłowej.

Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej AIPPI; Członek Komisji Aplikacji oraz Komisji Legislacji Polskiej Izby Rzeczników Patentowych; w latach 2010-2011 Przewodnicząca Komisji Szkoleń PIRP.

Znajomość języków obcych: j. angielski, j. niemiecki