. .

Jarosław Markieta - Partner

rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy (EQE 2012) oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka.

Jarek kompleksowo zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu nowoczesnych technologii, w szczególności wynalazków z dziedziny technik komputerowych. Specjalizuje się w sprawach dotyczących zgłaszania i ochrony wynalazków, prowadzi sprawy o unieważnienie praw patentów oraz związane z naruszeniami praw wyłącznych. Szczególnym polem zainteresowania Jarka jest pomoc klientom we wdrażaniu systemów licencyjnych na korzystanie z patentów w Polsce. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, EUIPO oraz sądami administracyjnymi, cywilnymi współpracuje z organami administracji celnej w sprawach dotyczących ochrony celnej praw własności przemysłowej.

Członek Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej AIPPI; Aktywnie uczestniczy w pracach samorządu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych - jest członkiem Komisji Legislacji i Członkiem Komisji Aplikacji PIRP.

Znajomość języków obcych: j. angielski