. .

O nas

IP & Law – udany mariage Techniki i Prawa. Połączyła nas wspólna pasja, zamiłowanie do ochrony myśli technicznej i twórczej w ramach systemu prawa własności intelektualnej, chęć stworzenia zespołu, który będzie nadążał za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością i reagował na potrzeby Klientów.

Tak powstała Kancelaria Rzeczników Patentowych J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p. Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem młodych osób o szerokim zakresie zainteresowań, które połączone z zaangażowaniem i doświadczeniem zawodowym stanowią o skuteczności naszych działań na rzecz Klientów w zakresie ochrony praw własności przemysłowej. Pracownicy naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu własności przemysłowej, począwszy od zgłaszania wynalazków z różnych dziedzin techniki, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, zarówno w procedurach krajowych, europejskich, jak i w ramach systemów międzynarodowych, poprzez obronę praw w postępowaniach spornym i przed sądami administracyjnymi, po dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw wyłącznych przed sądami cywilnymi, współpracę z organami administracji celnej w zakresie zwalczania naruszeń praw własności przemysłowej i prowadzenie działań wspomagających programy licencyjne naszych Klientów. Aby zapewnić naszym Klientom kompleksową obsługę współpracujemy również z przedstawicielami innych korporacji zawodowych.

Osobiste zaangażowanie i wspólne cele stanowią podstawę sukcesu naszych Klientów i dają satysfakcję ze wspólnie podejmowanych działań. Indywidualne i twórcze podejście do powierzanych spraw, poparte głęboką wiedzą prawniczą i techniczną, pozwala nam zdobyć zaufanie Klientów, wśród których znajdują się zarówno mali i średni przedsiębiorcy krajowi, jak również duże koncerny o zasięgu międzynarodowym.