. .

Kontakt

Kancelaria Rzeczników Patentowych
J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

ul. Bukowińska 2 lok 160
02-703 Warszawa

Tel.  +48 22 254 25 35
Fax. +48 22 254 25 34
E-mail: office@ipandlaw.com