. .

Piotr Kurek

Piotr Photo

specjalista do spraw własności intelektualnej. W 2008 roku ukończył Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, a następnie podjął pracę w Instytucie Elektroniki we Wrocławiu. W 2009 rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Twente w Enschede obejmując stanowisko asystenta naukowo-badawczego w projekcie naukowo-technologicznym. W roku 2013 pracował także na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen.

Piotr wspomaga pracę rzecznika patentowego w sprawach krajowych, europejskich i międzynarodowych. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu wynalazczości, w szczególności kwestią rozwiązań mechanicznych. Odpowiada także za rozwój oraz utrzymanie autorskiego systemu do analizy i katalogowania dużych obszarów stanu techniki, znaczną uwagę poświęcając przetwarzaniu i analizie zbiorów danych patentowych.

Znajomość języków obcych: j. angielski