. .

Anna Safian


 

asystentka biura, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Anna odpowiada za zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania Kancelarii. Zajmuje się sprawami organizacyjno-administracyjnymi i dba o poprawną realizację zadań powierzonych Kancelarii. Współpracuje z pracownikami, kancelariami zewnętrznymi i klientami, utrzymuje kontakt z sądami i organami administracyjnymi, a także zajmuje się codzienną obsługą spraw.

Znajomość języków obcych: j. angielski