. .

Nasz Zespół

 

Jarosław Markieta – Partner

rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy (EQE 2012) oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka.

czytaj więcej...

 

 


 

 

 

Małgorzata Zielińska-Łazarowicz - Partner

rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO); absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej oraz Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

czytaj więcej...

 

 


  

Olga Bieguńska-Jońca

radca prawny, specjalista ds. prawa autorskiego i IT, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; ukończyła Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego działające na WPiA UW; uczestniczyła w wykładzie kursowym z zakresu prawa własności intelektualnej oraz seminarium z międzynarodowego i porównawczego prawa własności intelektualnej w Harvard Law School.

czytaj więcej...

 

  


 

 

Piotr Kurek

specjalista do spraw własności intelektualnej. W 2008 roku ukończył Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej, a następnie podjął pracę w Instytucie Elektroniki we Wrocławiu. W 2009 rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Twente w Enschede obejmując stanowisko asystenta naukowo-badawczego w projekcie naukowo-technologicznym. W roku 2013 pracował także na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen.

czytaj więcej...

 

 

Anna Safian

asystentka biura, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, odpowiada za zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania Kancelarii.

czytaj więcej...